TYÖNANTAJAKUVAN KEHITTÄMINEN ON MYYNTIÄ

Kilpailu työntekijöistä on kiivaampaa kuin koskaan, ja tässä kilpailussa voittavat ne, jotka onnistuvat luomaan yritykselleen hyvän työnantajabrändin eli hyvän työnantajan maineen.  Tilanne on monelle yritykselle haastava, mutta me näemme asiassa kuitenkin valoa: mielestämme rekrytointiprosessi on selvä myyntitilanne, ja siten hyvinkin hallittavissa. Siinähän yritys myy itseään ”asiakkaalle” tuotteen sijasta.

Työnantajabrändi rakentuu työnantajamielikuvista ja mielikuvat puolestaan markkinointiviestinnästä sekä muista yrityksen ja työntekijän/potentiaalisen työntekijän kohtaamispisteiden vaikutuksesta.

Työnantajabrändin kehittäminen ei siten ole pelkästään kiinni hyvästä markkinointiviestinnästä: Yrityksen kulttuurin, toimintatapojen sekä työkalujen pitää kulkea käsi kädessä viestinnän kanssa.

Yrityksen markkinointi työnantajanäkökulmasta on tuotemarkkinoinnin tavoin erittäin yrityskohtaista. Kasasimme tähän kuitenkin muutamia helposti toteutettavia projekteja, jotka ovat apuna työnantajakuvan kehittämisessä.